(၆)ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဓာတ္ပံုပြဲေတာ္ကို မတ္လ(၂၂)ရက္ကေန(၂၄)ရက္အထိ (၃)ရက္ၾကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိိ The Yangon Gallery မွာ က်င္းပေနပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဓာတ္ပံုပြဲေတာ္ကိုေတာ့ျမန္မာနိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းကဦးစ္ီးျပိီးက်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပံုပညာျဖင့္ ျမန္မာကို ကမာၻက သိေစဖို႕အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဓာတ္ပံုပြဲေတာ္မွာေတာ့ ဓာတ္ပံုဆရာ ၊ ဆရာမ အေယာက္(၄၀၀)ခန္႔ ပါ၀င္တာျဖစ္ျပီး ဓာတ္ပံုေပါင္း (၁၂၀၀)နီးပါးကို ျပသထားတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဓာတ္ပံုပြဲေတာ္မွာေတာ့ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပသထားတာအျပင္ ပြဲေတာ္ကာလ(၃)ရက္အတြင္းမွာလည္း ဓာတ္ပံုပညာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲေတြ၊Workshop ေတြျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။(၆)ၾကိမ္ေျမာက္ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဓာတ္ပံုပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကိုေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကိီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News