(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ကမာၻ႕သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာ၀န္အသင္းကၾကီးမွဴးၿပီး FDI က ကမာၻ႕သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးေန႔အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ႔ မတ္လ(၂၀)ရက္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ Novotel  Hotel မွာက်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻ႕သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးေန႔ကို FDIက (၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊မတ္လ(၂၀)ရက္ ကစတင္ၿပီး သတ္မွတ္က်င္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုသတ္မွတ္ၿပီး က်င္းပတာက သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ႏိုင္တဲ႔ အသိပညာေတြကို ကမာၻ႔အႏွံ႕က ပိုမိုသတိထားမိလာေစရန္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အၿပင္FDIက ႏိုင္ငံတကာ အသိေပးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာရွိတဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း(၁၄၀)ေက်ာ္မွ သြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာ၀န္အသင္းေတြနဲ႔ အတူ မိမိတို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ကိုက္ညီတဲ႔ သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ကမာၻ႕သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးေန႔အခမ္းအနားမွာ သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးအားနည္းပါက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ႔ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါေတြအေၾကာင္း အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ကမာၻ႕သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးေန႔ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းေတြနဲ႔ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ကမာၻ႕သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးေန႔ အျပံဳးအလွပိုင္ရွင္ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံသြားႏွင့္ခံတြင္းဆရာ၀န္အသင္းအေနနဲ႔လည္း (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းေတြနဲ႔ ကုသမႈေပးျခင္းေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News