ျမန္မာႏုိင္ငံတရုတ္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း တည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ (၁၁၀) ႀကိမ္ေၿမာက္အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား သင္းလံုးကၽြတ္အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Lotte ဟိုတယ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။အခု (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔တရုတ္ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္းတုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊လ်ွပ္စစ္က႑ေတြမွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး က႑နယ္ပယ္အထိ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ ပုဂၢလိက က႑ရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ပိုမိုအားေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္လာတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဖြားတရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးက႑နယ္ပယ္ေတြကလည္း ပိုမိုတိုးတက္လာတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (၂၈၀၀) ခန္႔ရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ရန္ကုန္မွာ (၁၂၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ Golden City,Spring Line Dagon City တို႔ကိုလည္း တရုတ္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၀င္ေတြက ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကာတည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ၿမန္မာႏိုင္ငံတရုတ္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေရႊကေျပာပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း ၿမန္မာႏိုင္ငံတရုတ္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၀င္မ်ားက အလံုျမိဳ႕နယ္က Royal Rose ကြန္ဒိုအိမ္ယာကိုလည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာတည္ေဆာက္ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News