မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ လြတ္လပ္တဲ့အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ေရးဆဲြထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကုိ မနၱေလးၿမိဳ႕ ဂ်က္ဖာဆန္စင္တာမွာ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁)ရက္ကစတင္ၿပီး ျပသေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုျပသေနတဲ့ ပန္းခ်ီျပပဲြမွာ မႏၱေလး၊ မုံရြာ၊ ေတာင္ႀကီးတုိ႔က ပန္းခ်ီ၀ါသနာပါတဲ့လူငယ္ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့အေတြးအေခၚ ေတြနဲ႔ ေရးဆဲြထားတဲ့ပန္းခ်ီကားေတြကုိ ျပသေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပန္းခ်ီျပပဲြကုိေတာ့ အေမရိကန္သံရုံးရဲ႕အစီအစဥ္နဲ႔ အေမရိကန္ႏို္င္ငံမွလာတဲ့ ပန္းခ်ီပါေမာကၡေတြက ပူးေပါင္းျပသတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလိုပန္းခ်ီကားေတြ ျပသ တာဟာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ကမာၻေပၚမွာျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကုိ လြတ္လပ္တဲ့အေတြးအေခၚေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ အယူအဆ ေတြနဲ႔ ပန္းခ်ီေတြကုိ ေရးဆဲြႏုိင္ေစဖုိ႔၊ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ေျပာခ်င္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသ ႏုိင္ေစဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခုပန္းခ်ီျပပဲြြမွာ မႏၱေလး၊ မုံရြာ၊ ေတာင္ႀကီးကလူငယ္ေတြလြတ္လပ္တဲ့အေတြးေခၚေတြနဲ႔ ေရးဆဲြထားတဲ့ ပန္းခ်ီကား (၆၀) ေက်ာ္ကုိျပသထားတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီပန္းခ်ီျပပဲြမွာေတာ့ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့အရာေတြကုိ ပန္းခ်ီအေနနဲ႔ ပုံေဖာ္ ထားၾကတာျဖစ္ၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈပုံေတြ ကေလးသူငယ္ညင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ၊ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ စတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကုိ ျပသထားတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဆိုပါ ပန္းခ်ီျပပဲြကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပသတာျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၂၁)ရက္မွ (၂၂)ရက္ထိ (၂)ရက္တာျပသ ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News