တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေသးစားစက္မႈလက္မႈနဲ႔ ျမန္မာ့ရိုးရာပန္း(၁၀)မ်ိဳး လက္မႈအႏုပညာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ျပပြဲ၊ ေစ်းေရာင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ၇က္မွ စတင္ၿပီး Mingalar Mandalay မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပပြဲဖြင့္ပဲြကိုေတာ့ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနရဲ့ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန က အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အခုလိုျပပြဲကို ျပဳလုပ္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီျပပြဲကို အေသးစားစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း အငယ္စား၊ အလတ္စား၊ အႀကီးစား စက္မႈ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈ ထုတ္ကုန္ေတြ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္ ပိုမို ရရွိေစဖို႔၊ နည္းပညာနဲ႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ရရွိေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစဖို႔၊ ျမန္မာ့ရိုးရာ လက္မႈ အႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြ တိမ္ေကာပေပ်ာက္မႈ မရွိေစဖို႔နဲ႔ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပတာ ျဖစ္ တယ္လို႔ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ က ေျပာပါတယ္။

အခုျပပြဲမွာ ဌာနမွာ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ အေသးစားစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ၊ သမ၀ါယမအသင္းေတြ၊ MSME လုပ္ငန္းေတြ၊ စားေသာက္ကုန္၊ လူသုံးကုန္၊ အလွကုန္နဲ႔ ပန္း(၁၀) မ်ိဳး လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းေတြပါ၀င္တဲ့ ျပခန္းေပါင္း(၁၂၀) ေက်ာ္ ပါ၀င္ျပသေရာင္းခ်ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီျပပြဲမွာ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေဆြးေႏြးပြဲေတြလည္း ပါ၀င္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလို ျပပြဲျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ အေသးစား လုပ္ငန္းနဲ႔ ထုတ္ကုန္ေတြကို ျပည္သူေတြ သိရွိကာ လုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ၿပီး စံခ်ိန္မွီ ထုတ္ကုန္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ ေပၚထြက္လာေစမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေရးကို အေထာက္အကူ ရရွိေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ကေျပာပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေသးစားစက္မႈလက္မႈနဲ႔ ျမန္မာ့ရိုးရာပန္း(၁၀)မ်ိဳး လက္မႈအႏုပညာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ျပပြဲ၊ ေစ်းေရာင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ(၂၂)ရက္မွ (၂၄)ရက္ေန႔အထိ(၃)ရက္ၾကာက်င္းပၿပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News