ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းႏွစ္ပတ္လည္ ရုပ္ရွင္ျပပဲြကို ႏို၀င္ဘာလ(၂၇)ရက္ က Goethe  Institut Myanmar မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို နွစ္ပတ္လည္ရုပ္ရွင္ျပပဲြျပဳလုပ္တာဟာ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းက ရုပ္ရွင္ဖန္တီးသူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ တစ္နွစ္ပတ္လံုး ရိုက္ကူးထားတဲ႔ ရုပ္ရွင္မွတ္တမ္းေတြကို  နွစ္ပတ္လည္ေန႕မွာ ျပသျခင္း၊ လူငယ္ေတြရဲ႕ ၾကိဳစားအားထုတ္မႈကို ေတြ႔ျမင္ျပီး ရုပ္ရွင္ကားေကာင္း တစ္ကားရရွိဖို႔ အတြက္ ေတြ႔ၾကဳံရတဲ့ အခက္အခဲေတြကိုသိရွိေစျခင္း၊ လူငယ္ေတြရဲ႕စည္းလံုး မႈေတြကို ေတြ႔ျမင္ရမယ္႔အျပင္္ ရုပ္ရွင္ေလာကဖြ႔ျံဖိဳးတိုးတက္လာျပီး ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးမႈကို စိတ္၀င္စားတဲ႔ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ သစ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းစတဲ႔  ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရုပ္ရွင္ျပပဲြမွာ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းမွ လူငယ္ရုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ားရိုက္ကူးပံုေဖာ္ထားတဲ႔ ရုပ္ရွင္မွတ္တမ္းေတြဟာ လက္ေတြ႔ဘ၀မွာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ႔ လူေနမႈဘ၀အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၊သုေတသနဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား ၊ ျဖစ္ရပ္မွန္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စတာေတြကို  စိတ္ကူးအၾကံဥာဏ္မ်ားနဲ႔ ရိုက္ကူးပံုေဖာ္ထားတာတဲ႔ ဇာတ္လမ္းတိ္ုေတြကိုျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုဇာတ္လမ္းတိုရိုက္ကူးရာမွာ ၾကံဳေတြ႕ရတဲ႔ အခက္အခဲေတြကိုလည္း ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကလည္းအခုလိုေျပာပါတယ္။ဒီရုပ္ရွင္ျပပဲြမွာ ရန္ကုန္ရုပ္ရွင္ေက်ာင္းမွ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူေတြရိုက္ကူးထားတဲ႔ ဇာတ္လမ္းတို(၄)ကားအပါအ၀င္၊ ေနရယ္၊လရယ္၊ အမွန္တရားရယ္  ဇာတ္လမ္းတဲြကိုလည္းျပသခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News