ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတၱိရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အကယ္ဒမီလူမင္းက ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ယူရုိက္ကူးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပတၱိရုပ္ရွင္ကို (၂၀၁၂)ခုႏွစ္က ရုိက္ကူးဖို႔စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပိး ဇာတ္ညႊန္းအတြက္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္မွာ ရုပ္ရွင္ပညာရွင္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းပညာရွင္ေတြ ပူးေပါင္းျပီး  ပင္မဇာတ္ညႊန္းကိုေရးသားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပင္မဇာတ္ညႊန္းက က်ယ္ျပန္႕တာေၾကာင့္  လက္ေတြ႔ရိုက္မယ့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းကို ေရးသားဖို႔ ဒါရုိက္တာမင္းထင္ကိုကိုၾကီးကို တာ၀န္ေပးခဲ့တာလုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  ဒါရုိက္တာမင္းထင္ကိုကိုၾကီးအေနနဲ႔ လက္ခံထားတဲ့ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ရုိက္ကူးဖို႔ဇာတ္ညႊန္းကို အျပီးမသတ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ (၇)ရက္က အမ်ိဳးသားက ဇာတ္ရံုမွာျပဳလုပ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတၱိ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ေရး လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဆ႒မအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွာ အကယ္ဒမီလူမင္းကို ဒါရိုက္တာအျဖစ္ တာ၀န္ခံရုိက္ကူးဖို႔ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေရးသားထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ပင္မဇာတ္ညႊန္းကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ Copy Right ကိုလည္း တင္ျပၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီဇာတ္ညႊန္းကိုအေျခခံကာ ဇာတ္ညႊန္းပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ဆံုး ရိုက္ကူးမယ့္ ဇာတ္ညႊန္းထြက္လာေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးသားခ်ိန္မွာပဲ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ တစ္ျပိဳင္နက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဇာတ္လမ္းရုိက္ကူး ျပသႏုိင္ဖို႔ကိုေတာ့ မူလေၾကညာထားတဲ့အတုိင္း (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ေရးကိုအၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး (၂၀၂၀)မွာရံုတင္ျပသႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအတၳဳပၸတၱိရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြသိန္းေပါင္း ေသာင္းတစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရွိေနၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News