(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာမ်က္မျမင္လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ေန႔၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမွာ ပါ၀င္ဖို႔အတြက္ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းက ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကိဳးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ ရွိ  ၾကည့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းက ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႕မွာ ေခတ္ေပၚေတးဂီတအဖြဲ႕၊ ျမန္မာဆိုင္း ၀ိုင္းအဖြဲ႕တို႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ(၁၅)ရက္မွာက်ေရာက္မယ့္(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာ မ်က္မျမင္လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ေန႔မွာေတာ့ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းအေနနဲ႔ ေခတ္ေပၚေတးဂီတနဲ႔ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာမ်က္မျမင္လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ေန႔ကို  (၁၉၉၁)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၅)ရက္မွာ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး မ်က္မျမင္ေတြလမ္းေလွ်ာက္ရာမွာ မျဖစ္မေနအသံုးျပဳတဲ့ တုတ္အျဖဴကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႕ သတ္မွတ္ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။(၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာမ်က္မျမင္လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ေန႔မွာေတာ့ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၁၇၀)ဦးပါ၀င္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၁၉၀)ဦးနဲ႕ ၀န္ထမ္း(၃၇)ဦးပါ၀င္ လမ္းေလွ်ာက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News