ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ Smart ၀န္ေဆာင္မႈကို ရိုးမဘဏ္က ၾသဂုတ္လ   (၃၁)ရက္မွာ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ပါတယ္။အခု Smart ၀န္ေဆာင္မႈကေတာ႔ ကမၻာ႔တစ္၀ွမ္းက ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳေနၾကတာျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ႔ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အသံုးျပဳေန တာျဖစ္ပါတယ္။Smart အေကာင္႔ကိုေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားအေနနဲ႕ အြန္လိုင္းမွတဆင္႔ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ တာျဖစ္ျပီး ျမိဳ႔နယ္တိုင္းရိွ ရိုးမဘဏ္ခြဲေတြမွာ မိမိေလ်ွာက္ထားတဲ႔ Smart အေကာင္႔နဲ႔ MPU Debit Card မ်ားကို ထုတ္ယူနိုင္တာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

Smart အေကာင္႔ကို အသံုးျပဳတဲ႔သူအေနနဲ႔လည္း MPU Debit Card အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးစရာမလိုအပ္ပဲ အသံုးျပဳနိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။Smart ၀န္ေဆာင္မႈကိုေတာ႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ Banking Application မွ တဆင္႔ အဆင္ေျပစြာ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲတတ္ေစရန္ ၊ Smart ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ ဖုန္းကဒ္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး၀ယ္ယူနိင္ေစရန္ ၊  Wave Money နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႔လည္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ႔ Wave Money ဆိုင္   မ်ားနဲ႔ပါ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳနိုင္ျပီလို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News