ၾသဂုတ္လအတြင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ အာဟာရဖြံျဖိဳးေရး ရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈေတြကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္လို႕ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္က Lotte ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ကမာၻ႕မိခင္ ႏုိ႕တိုက္ေကြ်းေရး ရက္သတၱပတ္ဗဟိုအဆင့္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွ သိရပါတယ္။ၾသဂုတ္လပထမပတ္ကို မိခင္ႏို႕စနစ္တက် တိုက္ေကြ်းေရး ရက္သတၱပတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသလို၊ ဒုတိယပတ္ကို ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ရက္သတၱပတ္၊ တတိယပတ္ကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႕တုိက္မိခင္မ်ား အာဟာရဖြံ႕ျဖိဳးေရး ရက္သတၱပတ္နဲ႕ စတုတၳပတ္ကိုေတာ့ အိုင္အုိဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ပေပ်ာက္ေရး ရက္သတၱပတ္ေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး ၾသဂုတ္လတစ္လလံုး အဆုိပါလႈပ္ရွားမႈေတြကို တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ျပည္နယ္အလိုက္ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈေတြကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာနအျပင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနနဲ႕ ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ အာဟာရဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ သုေတသနဌာနခြဲရဲ႕ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ကိုးႏွစ္ေက်ာ္ ျပဳလုပ္လာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အာဟာရဖြံ႕ျဖိဳးေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကူညီလာခဲ့တဲ့ 3MDG ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ကလည္း ဒီလို လႈပ္ရွားမႈေတြက ျပည္သူေတြၾကားထဲ က်န္းမာေရးအသိပညာေတြ စိမ့္ဝင္ေအာင္ ပညာေပးတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ကမာၻ႕မိခင္ ႏုိ႕တိုက္ေကြ်းေရး ရက္သတၱပတ္ႏွင့္  အာဟာရဖြံ႕ျဖိဳးေရး ရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဗဟိုအဆင့္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက  က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ပါေမာကၡေဒါက္တာသက္ခိုင္ဝင္းတုိ႔က အဖြင့္မွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မိခင္ႏုိ႕တိုက္ေကြ်းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို စက္တင္ဘာလပထမပတ္မွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ မိခင္ႏုိ႕တိုက္ေကြ်းေရး ရက္သတၱပတ္က ၾသဂုတ္လပထမပတ္ထဲမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစျပီး ေျပာင္းလဲက်င္းပခဲ့တာပါ။

 

 

Related News