မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတဲ့ေဆး၀ါးေတြအေၾကာင္းကို လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ သိရွိနားလည္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေအာင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း (ျမန္မာ) ဗဟိုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးအဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး မူးယစ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ေႏြရာသီကရာေတးသင္တန္းမွာ ကေလး၊ လူငယ္၊ လူလတ္ပိုင္းေတြအထိ လာေရာက္ သင္ၾကားၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ၊ အားကစားအသိုင္းအ၀ိုင္း လူငယ္ေတြၾကားမွာ  စိတ္ႂကြမူးယစ္ေဆးေတြနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုးနဲ႔ ေရာက္ရွိေနပံုေတြ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုးံစြဲမႈေၾကာင္႔ ရရွိလာရတဲ့  အက်ဳိးအျပစ္ေတြႏွင့္ လက္ရွိ လူငယ္မ်ားအၾကား အသံုးမ်ားၾကတဲ့ ေကာ္ရွဴတာေတြရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးစေတြကို လူငယ္ေတြသိေအာင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်သြားပါတယ္။ေႏြရာသီကရာေတးအားကစားသင္တန္းဆင္းပြဲမွာ ကေလးေတြနဲ႔ ကေလးမိဘေတြပါ တက္ေရာက္ၾကတဲ့အတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုးက်ိဳးအႏၲရာယ္ကို သင္တန္းဆင္း ကေလးေတြနဲ႕ မိဘေတြပါ သိရွိနားလည္ေအာင္ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း (ျမန္မာ) ဗဟိုအေနနဲ႔ အခုလို မူးယစ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ပူးတြဲ ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုလို ကေလးေတြနဲ႔ ကေလးမိဘေတြကိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မသိေသးတဲ့ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ေတြကို လာေရာက္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးတဲ့အတြက္  ကေလးမိဘတစ္ဦးလည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟိုမွ ကရာေတးအားကစား အဖြဲ႕ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပညာေပးေဟာေျပာမႈ စတင္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး အျခားအားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေတြမွ ဆက္သြယ္လာရင္လည္း ေဟာေျပာကူညီေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News