ရန္ကုန္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္စီမံခ်က္နဲ႔  ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းၾကားမွာ ရိွတဲ့ ေရွးေဟာင္းဓာတ္ပံုေတြကို ခ်ိတ္ဆြဲတဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို ဧျပီလ(၈) ရက္ကဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္(၃၁)လမ္းနဲ႔ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းၾကား အလယ္ဘေလာက္မွာရိွတဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကို ဒို႔အိမ္အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ျပီးျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္အပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရိွတဲ့ သမိုင္း၀င္ေရွးေဟာင္းဓါတ္ပံုတစ္ရာေက်ာ္ကို ျပသထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းဓာတ္ပံုေတြကိုျပသတာက အမ်ားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေရွးေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ဓာတ္ပံုေတြကို သိရိွေစရန္နဲ႔ တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုျပသထားတဲ့ ေရွးေဟာင္းဓာတ္ပံုလမ္းမွာ အမ်ားျပည္သူေတြနားေနႏိုင္ရန္နဲ႔ ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာရိွတဲ့ စကိတ္စီးရတာ ၀ါသနာပါတဲ့သူေတြအတြက္လည္း စကိတ္ကြင္း ပါ၀င္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။စကိတ္ကြင္းကို မနက္ (၉) နာရီကေန ည (၈) နာရီခြဲအထိဖြင့္လွစ္ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။အခုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ေရွးေဟာင္းဓာတ္ပံုလမ္းကို တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဒို႔အိမ္အဖြဲ႕ကဦးစီးျပီးျပဳလုပ္တဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားစီမံခ်က္နဲ႔(၂၀၁၈) ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အလွဆင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News