ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာအသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ျမန္မာအသံေခတ္ေပၚ ေတးဂီတ ၀ိုင္းအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ၀န္ထမ္းအဆိုရွင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္မွ ဆုရအဆိုရွင္မ်ားက ဧျပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ဳိးသားအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္မွာ မနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၄နာရီအထိေဖ်ာ္ေျဖသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာ့အသံ၀န္ထမ္း အဆိုရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္မွ အဆိုရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေမသူေက်ာ္ ၊ ၾကဴၾကဴခိုင္၊ ျဖဴလွ၊ စေပါင္၊ အာ၀ါလင္း၊ စလား၊ ေမသဇင္၊ ဇင္သူဇာထြန္း၊ ဖုန္းေ၀လြင္၊ ဗေဒး၊ လင္းသစ္ တို႔လည္း ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖသြားမွာျဖစ္ၿပီး မည္သူမဆိုအခမဲ့ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 

Related News