ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္မယ့္ Photokina ဓာတ္ပံုျပပြဲကိုသြားေရာက္နိုင္ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ Myanmar Asia Gateway Travels & Tours ကုမၸဏီနဲ႕ Cyra Publishing တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို မတ္လ(၁၁)ရက္က LOTTE Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွာျပဳလုပ္မယ့္ Photokina ဓာတ္ပံုျပပြဲရဲ႕ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ဒီဓာတ္ပံုျပပြဲဟာ ႏုိုင္ငံအသီးသီးမွ ဓာတ္ပံု၀ါသနာရွင္ေတြနဲ႔ဓာတ္ပံုပညာရွင္ေတြ
သြားေရာက္ေလ့လာၾကတဲ့ ပြဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စီစဥ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သူတို႔အေနနဲ႔ လိုက္ပါခ်င္တဲ့ ဓာတ္ပံုပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီးတစ္ဦးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၄၉၀)ေပးေခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။Photokina ဓာတ္ပံုျပပြဲရဲ႕ ဂ်ာမနီခရီးစဥ္မွာ ဓာတ္ပံုျပပြဲအျပင္ အီတလီ၊ ဆြစ္ဇလန္၊ ျပင္သစ္၊ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုပါ အလည္အပတ္ခရးီစဥ္ပါ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Photokina ဓာတ္ပံုျပပြဲကိုသြားေရာက္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာက ဓာတ္ပံုပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ထုတ္ကုန္ပစ္ၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကိုပါ ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္ေတြ အမ်ားစု ႏွစ္သက္ၾကတဲ့ ပြဲတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Photokina ဓာတ္ပံုျပပြဲကို လိုက္ပါမယ့္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္ေတြအတြက္ (၁၃)ညအိပ္ (၁၄)ရက္ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး အခုခ်ိန္ထိေတာ့ လိုက္ပါမယ့္ ဓာတ္ပံုပညာရွင္အေရအတြက္ အတိအက်မသိရေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News