အမႈိက္ေကာက္ ပရဟိတလႈပ္ရွားမႈမ်ားနဲ႔ ဂ်ပန္(၁၀)ျပားေစ်းေရာင္းပြဲမွ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ေတြကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ပြဲကို မတ္လ(၁၀)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ွ  Sakura Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အမိႈက္ေကာက္ပရဟိတ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဂ်ပန္(၁၀)ျပား ေစ်းေရာင္းပြဲမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ Volunteer မ်ားနဲ႔ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဂ်ပန္စာသင္တန္းမွ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
ျမန္မာ-ဂ်ပန္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းအေနနဲ႔ တစ္လမွာ (၂)ႀကိမ္ ဂ်ပန္စတိုင္ (၁၀)ျပားေစ်းေရာင္းပြဲကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိတဲ့ အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းသာယာေရး အတြက္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးအမႈိက္ေကာက္ ကန္ပိန္းေတြလည္း ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ျမန္မာ-ဂ်ပန္လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းနဲ႔ ဂ်ပန္နိင္ငံ syefedifiHECC International Foreign Language School တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားဘာသာသင္တန္းမွ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ ထားတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြထဲမွ ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို ဒီဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းလႊာေပးအပ္ၿပီးလွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ပညာေတာ္သင္သြားေရာက္ သင္ၾကားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ယခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ပြဲမွာ ဂ်ပန္(၁၀)ျပား ေစ်းေရာင္းပြဲမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ Volunteer မ်ားနဲ႔ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဂ်ပန္စာသင္တန္းမွ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအပါအ၀င္ လူဦးေရ(၁၀၀)နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
 
 

Related News