(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္အာဆီယံျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းညစာစားပြဲကို မတ္လ(၆)ရက္က Sky Star Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းရဲ႕ ေန႔လည္ပိုင္းမွာ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ မ႑ိဳင္အသီးသီးရွိအစည္းအေ၀းမ်ားမွ ၿပန္ၾကားေရး က႑ဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျပန္ၾကားေရးက႑ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆယ္သြယ္ျပန္ၾကားေရးက႑ဆိုင္ရာႏုိင္ငံအဆင့္ႏွင့္ေဒသတြင္းအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲအတည္ျပဳျခင္း စတာေတြကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ ေရဒီယို အသံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းထုတ္လႊင့္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ တီဗြီအစီအစဥ္ ဖလွယ္ထုတ္လႊင့္မႈ၊ အာဆီယံဥာဏ္စမ္းပေဟဠိၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္၊ အာဆီယံဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအၿပန္အလွန္ ေလ့လာေရး ေစလႊတ္ႏုိင္ဖို႔ စတာေတြကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္္။အစည္းအေ၀းရဲ႕ ပထမရက္ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးညေနပိုင္း ညစာစားပြဲကိုေတာ့ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္ၾကားေရးဆပ္ ေကာ္မတီဥက္ၠ႒မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကၿပီး ေတးဂီတအစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

 

 

 

Related News