၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွစၿပီး ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းမွ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမအေယာက္ (၂၅၀)ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၇)ရက္က ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။မူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းကို တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြသာ ၀င္ခြင့္ေျဖဆုိၿပီး စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူေတြကို သင္တန္းကာလ(၆)လသင္တန္းေပးကာ မူလတန္းျပဆရာအတတ္ပညာကို သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ၾကားတဲ့အခါမွာ မူလတန္းျပဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းမွာ လာေရာက္သင္ၾကားေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ေနထိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္(သို႔မဟုတ္)ေဒသေတြရဲ႕ အနီးစပ္ဆံုးအေျခခံေက်ာင္းေတြမွာ လက္ေတြ႔သင္တန္းဆင္းသင္ၾကားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးၿပီးမွသာ အခုလို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ထုတ္ေပးတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။မူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းမွာ သင္ၾကားရတဲ့ ပညာေရးသေဘာတရားနဲ႕ ပညာေရးစိတ္ပညာ(၂)မ်ိဳးရွိၿပီး ေနာက္ထပ္သင္ျပနည္းဘာသာ (၅)ဘာသာအျပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘာသာ ေတြကိုပါစာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘာသာရပ္ေတြအေနနဲ႔ ကာယ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ မိန္းကေလးေတြကို အိမ္တြင္းမႈပညာပိုင္းသင္ၾကားေပးၿပီး ေယာက်ာ္းေလးေတြကိုေတာ့ စက္မႈပညာပိုင္းကိုသင္ၾကားေပးတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ သင္တန္းမွာလာေရာက္ပညာသင္ၾကားၾကတဲ့ သူေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ နည္းပါးၿပီး နယ္ဘက္ေတြမွ လာေရာက္သင္ၾကားသူမ်ားျပားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။အေျခခံေက်ာင္းေတြကို လက္ေတြ႕သြားေရာက္သင္ၾကားရာမွာ ကေလးငယ္ေတြကို သင္ၾကားတဲ့ အခါအခက္အခဲေတြရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီလိုသင္ၾကားမႈအပိုင္းက အခက္အခဲေတြကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး ကေလးငယ္ေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းနည္းေတြကို ျပန္လည္မွ်ေ၀သံုးသပ္ၾကတဲ့အခါ သင္ၾကားမႈအပိုင္းမွာ တိုးတက္လာမႈေတြရွိတာကို ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မူလတန္းဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိၿပီးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို သူတို႔ေနထိုင္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္က အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွ ခန္႔အပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မူလတန္းဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းဟာ(၄)ႀကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး  (၅)ႀကိမ္ေျမာက္မူလတန္း ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းကိုေတာ့ ယခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလပိုင္းမွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News