ရန္ကုန္ျမိဳ႕ MICT park မွာ ဖြင္႔လွစ္ထားတဲ့ STI University ကသင္ၾကားခဲ့တဲ့ သင္တန္းေတြတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ သင္တန္းသားသင္တန္းသူေတြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ(၄)ရက္က သင္တန္း ၿပီးဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ Lotte ဟိုတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ ဒီလက္မွတ္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲမွာ STI ကေပးအပ္တဲ့ ေအာင္လက္မွတ္ ၊ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ေတြႏွင့္ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြအျပင္ STI University ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ University of Bedfordshire? The Open University of Houg Koung တို႔က ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြကိုလည္း ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

STI University က ၿပီးခဲ႔တဲ့စာသင္ႏွစ္မွာ တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေပါင္း (၄၀၀)နီးပါးကို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားခ်ီးျမႇင့္ခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။STI ကေန ဒုတိယႏွစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္မွာ ဒီပလိုမာၿပီးဆုံးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ဒီပလိုမာၿပီးဆုးံသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြဟာလည္း University of Bedfordshire ? The Open University of Houg Koung တို႔မွာ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့ၾကျပီး ဘြဲ႔အသီးသီးကို ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

STI University မွာ လက္ရွိမွာေတာ့ ဘြဲ႔ႀကိဳႏွင့္ ဒီပလိုမွာသင္တန္းေတြမွာ တက္ေရာက္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြမ်ားျပားလာလို႔ ဘြဲ႔ႏွင့္ မဟာဘြဲ႔အတြက္ သင္တန္းေတြပါဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News