ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ပြဲေတာ္ကိုမႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ (MIIT)မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃)ရက္နဲ႔(၄)ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ပြဲေတာ္ကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MIIT) က ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့စြန္႔ဦး တီထြင္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ရတာဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးစြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးနဲ႔ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္၊ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္မယ့္ လူငယ္ေတြကို အကူအညီေပးႏိုင္ရန္၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္လာရန္နဲ႔ နည္းပညာအေျခခံတဲ့ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ပြဲေတာ္မွာ လုပ္ငန္းရွင္အသစ္ေတြအတြက္ လုိအပ္တဲ့နည္းပညာ အေထာက္အကူ၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္၊ အခ်ိန္တုိသင္တန္း၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ အသိပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲ စတဲ့အစီအစဥ္ေတြ ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MIIT) အသင္းအေနနဲ႔လည္း လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ သူေတြ ေပၚထြန္းလာဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း အခုလိုေျပာပါတယ္။

ဒီပြဲေတာ္ကို လာေရာက္ေလ့လာလိုသူေတြအေနနဲ႔ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ၿပီး ဒီပြဲေတာ္မွာ ျပခန္းေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္ျပသခဲ႔ကာ SME လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပသထားတဲ့ ျပခန္းေတြလည္း ပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။ မႏၲေလးသတင္းအဖြဲ႔က ေပးပို႔ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Related News