မဟာဂီတသီခ်င္းမ်ားမေပ်ာက္ပ်က္ဖို႔ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္မွာစနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈေတြျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တတိယႏွစ္မွာေတာ့ အထူးျပဳဘာသာရပ္ အၿဖစ္ေရြးခ်ယ္ေစၿပီး စနစ္တက်သင္ၾကားေပးေနတာပါ။
 
ဒီလိုသင္ၾကားရာမွာ တတိယႏွစ္မွာ (၁)ဦး၊ တတိယႏွစ္ဂုဏ္ထူးတန္းမွာ (၄)ဦးနဲ႔ စတုတၳႏွစ္မွာ(၂)ဦးကို ဆရာ၊ဆရာမ (၅)ဦးကစနစ္တက် သင္ၾကား ေပးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒီမဟာဂီတ သီခ်င္းေတြဟာ ျပည္သူေတြၾကားမွာ သိရွိမႈနည္းေနတာေၾကာင့္ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေပးႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ေရဒီယိုေတြ၊ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ေတြမွာ အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္႐ိုက္ကူးကာ ေခတ္လူငယ္မ်ား သိရွိဖို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္လို႔ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတက္ၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)မွ ဂီတပညာရပ္ဆရာမတစ္ဦးက ေၿပာပါတယ္။
 
ဂီတပညာပထမႏွစ္မွာေတာ့ အေျခခံႀကိဳးသီခ်င္းေတြ သင္ၾကားေပးေနၿပီး ဒုတိယ ႏွစ္မွာေတာ့ ဘြဲ႔သီခ်င္း၊ ပတ္ပ်ိဳးေလး၊သီခ်င္းခန္႔အစရွိတာေတြ၊ တတိယႏွစ္မွာေတာ့ ေတးထပ္၊ဒိန္းသံ၊ေဘာလယ္ အစရွိတာေတြ၊ ပတ္ပ်ိဳးလတ္၊မြန္သီခ်င္း အစရွိတဲ့ ေသာတသီခ်င္းေတြကို သင္ၾကားေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မဟာဂီတသီခ်င္းႀကီးေတြကို ဒီႏွစ္မွာေတာ့ မဟာတန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၀စန လကၤာရသီခ်င္းမ်ား ကို သင္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News