ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲအတြက္ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု စိစစ္အကဲၿဖတ္ေရးအဖြဲ႔က ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကို ဇန္န၀ါရီလ (၈)ရက္ကစတင္ၿပီး စတင္ စိစစ္အကဲၿဖတ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကိုစိစစ္အကဲၿဖတ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ၿမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုစိစစ္အကဲၿဖတ္ေရး ေကာ္မတီကို ဒီဇင္ဘာလ (၂၁)ရက္ကစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အကယ္ဒမီေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊက ဥကၠ႒ အၿဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ သြားမွာၿဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
 
လက္ရွိမွာ(၂၀၁၆)ခုႏွစ္အတြက္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား (၅၃)ကားရွိေနၿပီး ဇာတ္ကားမ်ားကို ပထမအဆင့္အၿဖစ္ (၁)လၾကာၾကည့္ရႈရမွာၿဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြကိုေတာ့ ၿမန္မာရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၀င္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ရုပ္ရွင္ရံုမွာၾကည့္ရႈ စိစစ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ အေရြးခ်ယ္ခံဇာတ္ကားေတြမွာပါ၀င္တဲ့  အႏုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွာ ပါ၀င္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။
 
ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာလည္း စာရင္း ၀င္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြမ်ားၿပားေနၿပီး ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွာအကဲၿဖတ္မဲ့ပညာရွင္နည္းပါးေနတာေၾကာင့္ အကဲၿဖတ္အဖြဲ႔အတြက္ လူေရြးခ်ယ္ရာမွာအခက္အခဲေတြရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ကိုအဖြဲ႕၀င္ (၃၄)ဦးနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၿမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မတ္လမွာက်င္းပသြားမွာၿဖစ္ၿပီး ပြဲက်င္းပမယ့္ ေနရာကိုေတာ့ သတ္မွတ္ရၿခင္း မရွိေသးဘူးလို႔ သိရၿပီး ဒီႏွစ္အတြက္ အေရြးခ်ယ္ခံ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေပါင္း (၅၃)ကားရွိေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
 
 

Related News