ျမန္မာႏုိင္ငံဂီတအစည္းအ႐ံုး(ဗဟို)ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလမွာက်င္းပသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိအမႈေဆာင္ကို (၂၀၁၂)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအမႈေဆာင္ သက္တမ္းဟာ (၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ အမႈေဆာင္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
သတ္မွတ္ထားတဲ့ အသင္း၀င္ေၾကး ေပးသြင္းသူဂီတအစည္းအ႐ံုး၀င္မ်ားသာအမႈေဆာင္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံရမွာျဖစ္သလို သီခ်င္းေခြထုတ္လုပ္ၿပီးသူ၊ သီခ်င္းမ်ားသီဆိုဖူးသူ၊ ေရးဖူးသူ၊ သီခ်င္းေခြမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီဖူးသူစတဲ့ ဂီတလႈပ္ရွားမႈရွိဖူးသူမ်ားသာ အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း အလႊာတစ္ခုကို (၃)ဦးစီနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဂီတအစည္းအ႐ံုးရဲ႕ နာယက၊ အႀကံေပးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ(၁၁)ရက္မွာ မဟာဂီတအလႊာ၊(၁၂)ရက္ေန႔မွာ ကာလေပၚ ဂီတအလႊာ၊(၁၃)ရက္ေန႔မွာ ေခတ္ေပၚစတူဒီယိုအလႊာ၊(၁၄)ရက္ေန႔မွာ ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာ၊ (၁၅)ရက္ေန႔မွာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီနဲ႔ စက္မႈအလႊာတို႔အတြက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္အမႈေဆာင္ သက္တမ္းကိုေတာ့ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ 
 
 

Related News