ျမန္မာ ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစုေပါင္းျပီး လက္ေတြ႕ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြကို ေမလ ၂၅ ရက္ကျမန္မာ ပလာဇာမွာျပသခဲ့ျပီး အေကာင္းဆံုးပန္းခ်ီကားေရးဆြဲသူေတြကို  ဂုဏ္ျပဳခ့ဲဲ့ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔စုေပါင္းျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ လက္ေတြ႔ပန္းခ်ီေရးဆြဲျပီး ဆုေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္တာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ နွစ္နိုင္ငံ ေပါင္းစည္းျပီးပန္းခ်ီေရးဆြဲ ဆုေပးရာမွာေတာ့ ျမန္မာနိဳင္ငံကအေကာင္းဆံုးပန္းခ်ီကားဆုကို ေဒၚစႏၵာ၀င္းထြန္းကရရွိခဲ့ျပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံက အေကာင္းဆံုးပန္းခ်ီကားဆုကို Mr.Vu Quoc Dzung(ဗုကြက္စ္ေဓါင္းဇ)ကရရွိခဲ့တာျဖစ္္ပါတယ္။

ဆုရရွိခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြဟာ ဗီယက္နမ္နိဳင္ငံကအမ်ိဳးသမီးငယ္ပံုနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ပံုတို႔ကိုေရးဆြဲထားတာျဖစ္ျပီး ပန္းခ်ီကား ႏွစ္ခ်ပ္လံုးကို အခရိုင္းလစ္ အမ်ိဳးအစားနဲ႕ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ယခုလိုဂုဏ္ျပဳဆုေပးအပ္တာဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕အႏုပညာေတြကိုထင္ဟပ္ေစတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။အိမ္နီးခ်င္္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ စုေပါင္းျပီးပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းျပဳလုပ္တာဟာ ယခင္က ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးျပီး ဆုေပးျခင္းအစီအစဥ္ျပဳလုပ္တာကေတာ့ ဒါ ပထမအၾကိမ္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ယခုလို ပန္းခ်ီလက္ေတြ႔ေရးဆြဲျခင္းေတြ ျပဳလုပ္တာဟာ ပန္းခ်ီအထူးျပဳေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆရာေတြအတြက္ လက္ရာေကာင္းေတြကို ပိုမို ရရွိေစျပီး အေတြ႔အၾကံဳသစ္ေတြကိုလည္းရရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News