ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)ဦးစီးလုပ္ ေဆာင္ၿပီး MAPCO GOLDEN LACE  ကုမၼဏီကေန ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေခတ္မွီဆန္စက္ ၊ သိုေလွာင္ရံုမ်ား ၊ အေျခာက္ခံစက္မ်ားႏွင့္ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္စက္ေတြပါ၀င္တဲ့ MAPCO GOLDEN LACE စက္ရံုဖြင့္ပြဲကို ေမလ (၁၅) ရက္က ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံုခရိုင္၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

MAPCO GOLDEN LACE ကုမၼဏီဟာ MAPCO ကေန အစုရွယ္ယာ ၅၅ % နဲ႕ ေရႊဇာျခည္ (Golden Lace  )ဘက္မွ အစုရွယ္ယာ ၄၅ % ထည့္၀င္တည္ ေထာင္ထားတာပါ။MAPCO GOLDEN LACE ကုမၼဏီအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ကေနခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားၿပီး စီမံကိန္းပထမအဆင့္အေနနဲ႕ တန္ (၂၄၀) ဆန္စက္ ၊  တန္ (၂၀၀) ေပါင္းဆန္စက္ ၊ တန္ ( ၅၀၀ ) ဆုိင္လို (၄) လံုး ၊ အေျခာက္ခံစက္မ်ား ၊ ဘြိဳင္လာ တာဘိုင္ ၊ ေရေႏြးေငြ႕စနစ္အေျခခံၿပီး ၂.၂ မဂ္ၢါ၀ပ္ လ်ွပ္စစ္ထုတ္စက္ေတြပါ၀င္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

MAPCO GOLDEN LACE စက္ရံုဟာ ေျမဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း (၃၀) ဧကေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းပထမအဆင့္အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ေငြ ( ၁၂.၁၅ ) ဘီလီယံရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ကုမၼဏီအေနနဲ႕ ဖ်ာပံုခရိုင္အတြင္း ေတာင္သူေတြနဲ႕လည္း အက်ိဳးတူလယ္ယာစနစ္ပူးေပါင္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအေနနဲ႕လည္း (၂.၂)မဂ္ၢါ၀ပ္အထိ ထုတ္လုပ္မွာျဖစ္ၿပီး စက္ရံုအတြက္သာမကဘဲ အနီးနားေက်းရြာေတြမွာပါ ဓါတ္အားျဖန္႕ျဖဴးသြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။MAPCO GOLDEN LACE ကုမၼဏီကေန ဒုတိယအဆင့္စီမံကိန္းအေနနဲ႕ ဖြဲႏုဆီစက္ ၊ တိရိစာၦန္အစားအစာစက္ ၊ ဆန္မႈန္႕ ၊ ဆန္ေခါက္ဆြဲ ၊ ဆန္ၾကာဇံ ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒီစက္႐ံုဖြင့္ပြဲကို ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 

Related News