ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔အခမ္းအနားကို ေမလ(၂၇)ရက္က အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔အတြက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္ကို ေမလ(၂၅)ရက္မွ(၃၁)ရက္ထိ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္တာက ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအားလံုး အခက္အခဲမရွိဘဲ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြတိုင္းမွာ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ အတြက္  ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔အတူ မိဘျပည္သူေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့   ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔ အခမ္းအနားမွာေတာ့ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ေက်ာင္းမတက္နိုင္တဲ့ကေလးေတြ၊ ၊ပညာသင္ၾကားရာမွာ အခက္အခဲရိွတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေငြေၾကးေတြကုိ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းအပ္နွံရာမွာ အခက္အခဲမရိွေစဖို႕အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႕ အဆင္ေျပစြာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံနိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးကာလၿပီးေျမာက္ပါက ဒဂံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႕အတြက္  ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ ေက်ာင္းသားမိဘေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလည္းရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕နယ္လံုးကၽြတ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္းႏွင့္ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းမွ တာ၀န္ရိွသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News