(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ေမလ(၂၅)ရက္မွာ စတင္လက္ခံသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္  ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အထိ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူေတြကို  လက္ခံေနတာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကိုလာေရာက္ေက်ာင္းတက္မယ့္ သူေတြကိုေတာ့  အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၳဴ၊ မိဘမွတ္ပံုတင္မိတၳဴ၊ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံခ်က္၊ က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္၊ ေက်ာင္းစိမ္း၀တ္စံု(၃)စံုနဲ႔ ဓါတ္ပံု(၅)ပံု ပါရွိရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းတက္ေရာက္မယ့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး အခမဲ့သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ သူငယ္တန္းမွ စတုတၳတန္းအထိကို ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာသာ သင္ၾကားေပးေနၿပီး ပဥၥမတန္းမွ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္တဲ့ အထိကို အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေရာက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို လာမယ့္ ေမလ(၂၅)ရက္ကစၿပီး လက္ခံသြား မယ္လို႔သိရပါတယ္။ၾကည့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာ စာသင္ၾကားမႈကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိတဲ့ အျမင္အာရံုမသန္စြမ္းသူေတြကို လက္မႈအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာအျဖစ္ ႀကိမ္၀ါးလုပ္ငန္းနဲ႔ အႏွိပ္ပညာကိုသင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News