ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ICTက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ “NetCon2018 ႏွင့္ ICTစာတမ္းမ်ား”  အမည္နဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။ဧၿပီလ(၂၅)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕MICT Park ထဲမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ “NetCon2018 ႏွင့္ ICTစာတမ္းမ်ား” စာအုပ္ထုတ္ေ၀မည့္အစီအစဥ္ ႏွင့္ SIG(Special Interest Group) ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကသိရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းကၾကီးမွဴးၿပီး NetCon 2018 (Network, Security & Telecommunication) ေဆြးေႏြးပြဲကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလက က်င္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီပြဲမွာ ICT ပညာရွင္(၄၀)ဦးခန္႕က နည္းပညာဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္(၂၅)ခုကို တက္ေရာက္လာသူ(၈၀၀)ေက်ာ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဖတ္ၾကားခဲ့တဲ႔ စာတမ္းေတြ၊ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့တဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြ နဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဆိုင္ရာေဆာင္းပါးေတြကို စုစည္းၿပီး “NetCon2018 ႏွင့္ ICTစာတမ္းမ်ား” အမည္နဲ႔စာအုပ္ကို လာမယ့္ ဇြန္လကုန္မွာ ထုတ္ေ၀သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ကို ထုတ္ေ၀ရတာက ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ဆိုင္ဘာလံုျခံဳေရးစိန္ေခၚမႈေတြ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာတိုးတက္ျဖစ္ေပၚေနမႈ ေတြ၊အေကာင္းဆံုးလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ Trend ေတြကို မ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္ေ၀မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ “NetCon2018 ႏွင့္ ICTစာတမ္းမ်ား”စာအုပ္ကို ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားနဲ႕ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မရွင္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ NGO/INGOမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား နဲ႔ သံရံုးမ်ားကို အခမဲ႔ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး နည္းပညာေလ႔လာလိုက္စားလိုသူေတြ အတြက္ေတာ့ သင့္တင့္တဲ့ႏႈန္းထားတစ္ခုနဲ႔  ျဖန္႔ခ်ိသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ICTက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ “NetCon2018 ႏွင့္ ICTစာတမ္းမ်ား”  အမည္နဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀မယ့္ စာအုပ္ကို ပထမအႀကိမ္မွာ အုပ္ေရ(၃၀၀၀)ခန္႕ ထုတ္ေ၀ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News