လာမယ့္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင္ႏွစ္ကစၿပီး Grade-6 ကို သင္ရိုးသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသြားမယ္လို႔ ဧၿပီလ(၂၁)ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးအထက္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ ပညာေရးသုေတသနစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန နဲ႔ ADB-EYE Project တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ႔ (Grade-6 )သင္ရိုးသစ္ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကေန သိရတာျဖစ္ပါတယ္။ဒီသင္ရိုးသစ္ကို လာမယ့္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင္ႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ဇြန္လမွစၿပီး ေျပာင္းလဲသင္ၾကားမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ႔ ဦးေဆာင္သင္ၾကားေပးရမယ့္ ဆရာ/မ ေတြအတြက္ ဘာသာရပ္အလိုက္ သင္ရိုးသစ္ပံုစံေတြကို သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပို႕ခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရာမွေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္အျဖစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ဆရာ/ဆရာမ (၂၅၀၀)ဦး နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဆရာ/ဆရာမ(၂၅၀၀)ဦး တို႔ကို ပို႕ခ်သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို သင္တန္းပို႕ခ်ၿပီးတဲ့ ဆရာ/ဆရာမ အေယာက္(၅၀၀၀)က လာမယ့္ေမလမွာ ခရိုင္အဆင့္၊ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ မွာရွိတဲ႔ အလယ္တန္းျပ ဆရာ/ဆရာမ တစ္သိန္းခြဲကို ျပန္လည္သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Grade-6 အတြက္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ႔ သင္ရိုးသစ္ပံုစံက ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။သင္ၾကားမယ့္ ဆရာ/ဆရာမေတြအေနနဲ႔လည္း ယခင္လို ဖတ္စာအုပ္ကို အဓိကထားၿပီး သင္ၾကားေတာ့မွာ မဟုတ္ဘဲ သင္ၾကားေရးလမ္းညႊန္ပံုစံကိုသာ အဓိကထားသင္ၾကားမယ္လို႕သိရပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ႔ ပညာေရးသုေတသနစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန နဲ႔ ADB-EYE Project တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တဲ႔ (Grade-6 )သင္ရိုးသစ္ တိုင္းေဒသၾကီးအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News