ျပည္တြင္းမွ ခ်ည္မွ်င္နဲ႔အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနဲ႔ ကြမ္ရွီးအထည္အလိပ္လုပ္ငန္းေက်ာင္းတို႔မွ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္မိတ္ဆက္ပြဲကို မတ္လ(၂၈)ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္မွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ခ်ည္မွ်င္နဲ႔အထည္အလိပ္က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ကြမ္ရွီးကြ်မ့္လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းေဒသၾကီးပညာေရးဦးစီးဌာန၊ ကြမ္ရွီးစီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသိပၸံ၊ကြမ္ရွီးအထည္အလိပ္လုပ္ငန္းေက်ာင္း နဲ႔ ျပည္တြင္းမွ ခ်ည္မွ်င္နဲ႔ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိမွာ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းက ျပည္တြင္းရဲ႕ဒုတိယေျမာက္ အဓိကပို႕ကုန္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ခ်ည္မွ်င္နဲ႔အထည္အလိပ္က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႕အတြက္ ကြ်မ္းက်င္၀န္းထမ္းေတြ လိုအပ္လ်က္ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ခ်ည္မွ်င္နဲ႔အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ကြ်မ္းက်င္၀န္းထမ္းေတြ ေပၚထြက္လာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီလိုနည္းပညာပူးေပါင္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ႔ Textile & Engineering ေက်ာင္းသားေတြထဲက ခ်ည္မွ်င္နဲ႔အထည္အလိပ္က႑ကို အမွန္တကယ္စိတ္ပါ၀င္စားသူေတြ၊သင္တန္းျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္မယ့္ သူေတြကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး (၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ဇြန္လမွာ ကြမ္ရွီးအထည္အလိပ္လုပ္ငန္းေက်ာင္းသို႕ ျပည္တြင္းက ေက်ာင္းသားဦးေရ(၂၀)ကို အခမဲ႔ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီေက်ာင္းသားေတြကို ခ်ည္ငင္ျခင္း၊ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ရက္ကန္းရက္လုပ္ျခင္း နဲ႔ ေဆးဆိုးျခင္း စတဲ႔ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေပးသြား မယ္လို႕သိရပါတယ္။အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းဟာ ျပည္တြင္းရဲ႕အလုပ္အကိုင္အမ်ားဆံုးေပးေနတဲ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆိုပါက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနတဲ႔ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားေတြေပၚထြက္လာဖို႕ အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၊ခ်ည္မွ်င္နဲ႔ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းနဲ႔ ကြမ္ရွီးအထည္ အလိပ္လုပ္ငန္းေက်ာင္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္းမွာပါ ခ်ည္မွ်င္နဲ႕အထည္အလိပ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း ေတြ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News