အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ISY)ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ လာမယ့္စက္တင္ဘာလအတြင္းစတင္ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔မတ္လ(၂၈)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ Park Royal Hotelမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ့ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ISY)ကုိေနျပည္ေတာ္မွာ လာမယ့္၂၀၁၉-၂၀၂၀စာသင္နွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသား(၂၄)ဦးပါ၀င္တဲ႔ တန္းခြဲတစ္ခုကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ယခုေက်ာင္းကုိေနၿပည္ေတာ္မွာဖြင့္လွစ္ရတာဟာ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္လာမည့္သံရုံးေတြ၊ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းက တက္ေရာက္လုိသူေတြအတြက္ကုိေတာ့ ေက်ာင္းသားဦးေရရဲ႕ (၃၀)ရာခုိင္ႏႈန္းအထိလက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမယ္လုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ISY)ရဲ႕ ဒါရုိက္တာတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ISY)ကုိရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ (၁၉၅၂)ခုနွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ႔ နုိင္ငံေပါင္း(၄၈)နုိင္ငံက ေက်ာင္းသားေပါင္း(၈၀၀) နီးပါးတက္ေရာက္ေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာဖြင့္လွစ္သြားမယ့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကေလးမ်ားေက်ာင္း(ISY)ကုိေတာ့ မူလတန္းၾကိဳမွစတင္ျပီး Grade 8အထိဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားနဲ႔အညီ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News