"လေရာင္ေတာ"စိုက္ပ်ိဳးသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းကို ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ မႈနဲ႔ လာမယ့္(၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာ  ေနျပည္ေတာ္မွာ ဖြင္႔လွစ္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။လေရာင္ေတာသင္တန္းေက်ာင္းကို   ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စနစ္တက်စိုက္ပ်ိဳးတတ္ျခင္းျဖင္႔ မိသားစု၀င္ေငြကို တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ ျမင္႔တက္လာေစဖို႔ ၊ ျပည္တြင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြအျပင္၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြကို ျပည္သူ ေတြ လက္ေတြ႔သိရွိနားလည္ေစျပီး သစ္ေတာမ်ားကို တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းတတ္လာေစဖို႕ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကား ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

သင္တန္းကာလကို အမ်ားဆံုး(၁)ႏွစ္သတ္မွတ္ထားျပီး ရက္တိုသင္တန္းကိုလည္း ပူးတဲြဖြင္႔လွစ္ေပး ႏိုင္ဖို႕ စီစဥ္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းမွာ  လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းသင္ၾကားႏိုင္ဖို႕အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေျမဧက(၁၀၀)ခန္႔ မွာ ပန္းမန္ဥယ်ာဥ္၊ သစ္ေတာ၊ပ်ိဳးခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ဖို႔ကို  ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာရွိတဲ႔ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက စနစ္တက် သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းကို (၂၀၁၂)ခုနွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ေရရွည္လုပ္ငန္းၾကီး(၃)ခုျဖစ္တဲ႔ ေရြ႕လ်ားစာၾကည္႔တိုက္လုပ္ငန္းကို (၂၀၁၃)ခုႏွစ္မွာ လည္းေကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင္႔ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း သင္တန္းေက်ာင္းကို (၂၀၁၄)ခုႏွစ္မွာ လည္းေကာင္း၊ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္တဲ႔ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆိုလာမီး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိရန္ကူညီျခင္း၊ ေရရရွိေစဖို႕အတြက္ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားတူေဖာ္ေပးျခင္းအစရွိတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ (၂၀၁၄)ခုနွစ္မွာ ဖြင္လွစ္သင္ၾကား ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခု(၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေဖာင္ေဒရွင္းရဲ႕ (၄)ခုုေျမာက္ စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့ လေရာင္ေတာ"စီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ျပီး (၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာ စတင္ သင္ၾကားေပးသြားျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News