ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ေတြကို စနစ္တက်ျပန္လည္အသုးံျပဳတတ္ေစဖို႔ (clean yangon)အေနနဲ႔ ဓမၼစကူးေက်ာင္းေတြမွာ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားျ ပန္လည္တီထြင္အသုံးျပဳနည္းသင္တန္းေတြကို လိုက္လံပို႔ခ်ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။(clean Yangon)အေနနဲ႔ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္းေတြက ို(၂၀၁၇)ခုႏွစ္က စတင္သင္ႀကားေပးခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီလိုသင္ႀကားေပးရာမွာ ေက်ာင္းအသိပညာေပးအေနနဲ႔ လႈိင္သာယာျမိဳ႔နယ္အတြင္းက အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာလည္း အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာေတာ႔ ဓမၼစကူးေက်ာင္းေတြမွာ စြန္႔ပစ္အမႈိက္နဲ႔ပက္သက္ျပီး အသိပညာေပးတာေတြအျပင္ ္စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား ျပန္လည္တီထြင္အသုးံျပဳနည္းသင္တန္းေတြက ိုသင္ႀကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

စြန္႔ပစ္အမႈိက္အသိပညာကို လူႀကီးေတြမကပဲ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးေတြပါ သိရွိနားလည္ျပီး လိုက္နာတတ္ေစဖ ို႔ရည္ရြယ္ျပီး အခုလိုဓမၼစကူးေက်ာင္းေတြမွာ သင္တန္းေတြပို႔ခ်ေပးေနတယ္လို႔ leanYangonက ပရဟိတလာေရာက္လုပ္ေဆာင္သူကိုထူးျမတ္ေအာင္ကေျပာပါတယ္။ဓမၼစကူးေက်ာင္းေတြမွာ လိုက္လံအသိပညာေပးတာေတြေဆာင္ရြက္ရာမွာ လက္ရွိမွာ ဒဂုံျမိဳ႔သစ္ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႔နယ္အတြင္းက ပိုင္းေလာ႔ဓမၼစကူးႏွင္႔ပညာဒါနေက်ာင္းကို ပထမဦးဆုးံအႀကိမ္ သင္ႀကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္ ဒီေက်ာင္းမွာ ဒဂုံျမိဳ႔သစ္ေတာင္ပိုင္းျမိဳ႔နယ္နဲ႔ ဒဂုံျမိဳ႔သစ္ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႔နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ႔ ဓမၼစကူးေက်ာင္းေတြက ဆရာ၊ဆရာမ(၃၀)ခန္႔ကိုသင္ႀကားေပးေနျပီး ေကာ္ဖီမစ္အိတ္ေတြကို ေရေဆးအေျခာက္ခံကာ အလွဆင္ရတဲ႔နည္းစနစ္ေတြကိုသိရွိေအာင္အဆင္႔ဆင္႔ သင္ႀကားေပးေနတယ္လို႔ သင္ႀကားေရးပိုင္းေဆာင္ရြက္သူ မလႈိင္ဇာလြင္ကေျပာပါတယ္။

စြန္႔ပစ္အမႈိက္ျပန္လည္တီထြင္အသုးံျပဳနည္းသင္တန္းမွာ သင္ႀကားေရးပိုင္းအျဖစ္ Clean Yangonက ေရးဆြဲ ထား တဲ့ သင္ရုိးညႊန္းတန္း ေတြကို အသုးံျပဳသင္ႀကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို သင္ႀကားေပး တာေႀကာင ္႔ဓမၼစကူးသင္တန္းတက္ေရာက္ေနတဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအတြက္ အမ်ားႀကီးအက်ိဳးရွိတယ္လို႔ပိုင္းေလာ႔ဓမၼစကူးေက်ာင္းက ဆရာေတာ္ဦးအရိယ၀ံသ ကေျပာပါတယ္။Clean Yangon အေနနဲ႔ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ဆိုင္ရာအသိပညာေပးတာေတြက ိုဓမၼစကူးေက်ာင္းေတြမွာ အသိပညာေပးတာေတြအျပင ္လႈိင္သာယာျမိဳ႔နယ္၊ ဒဂုံျမိဳ႔သစ္ေတာင္ပိုင္းျမိဳ႔နယ္၊ ဒဂုံျမိဳ႔သစ္ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႔နယ္၊ ဒဂုံျမိဳ႔သစ္အေရွ႔ပိုင္းျမိဳ႔နယ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီးျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News