လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းကိုဖြင့္လွစ္ထားၿပီး မသန္စြမ္းသက္ႀကီးေတြအတြက္ စက္ခ်ဳပ္ပညာေတြကိုလည္း အခမဲ့ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၊ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူ၊သူငယ္နာအေၾကာတင္းသူ၊ ပိုလီယို အေၾကာေသသူ စတဲ့ မသန္စြမ္းသူေတြကို အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာသင္ၾကားေပးေနတာပါ။သင္တန္းတက္ေရာက္မယ့္သူေတြအတြက္ကို အသက္(၁၈) ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ျပီး  မသန္စြမ္းေတြအေနနဲ႔ မိသားစုနဲ႔ အျခားသူေတြအေပၚ မွီခိုလိုစိတ္ပေပ်ာက္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ မသန္စြမ္းသက္ႀကီး သင္တန္းေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းအုပ္ ဦးေက်ာ္ဇင္ဦး ကေျပာပါတယ္။

မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းရဲ႕ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမွာ စက္နင္းေလ့က်င့္ျခင္း၊ အေျခခံခ်ဳပ္ရိုးမ်ားအေၾကာင္း၊ က်ားရွပ္အက်ီ ၤ၊ ေဘာင္းဘီ၊ မိန္းမ၀တ္ပံုစံမ်ားညွပ္ျခင္း၊ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားကို ဂ်ပန္စင္တီမီတာနည္းနဲ႔ သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။သင္တန္းကာလကို(၃)လသက္မွတ္ထားၿပီး သင္တန္းဆင္းၿပီးရင္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးတယ္လို႔ မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္း ေက်ာင္းရဲ႕ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမွ သင္တန္းနည္းျပ ေဒၚသန္းသန္းစိုး ကေျပာပါတယ္။စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမွာတက္ေရာက္ေနတဲ့မသန္စြမ္းေတြကေတာ့ အရင္က မိဘအိမ္မွာ ၀ိုင္းကူေနရတာထက္အခု လို ၀ါသနာပါတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ၾကားရတာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုပိုၿပီးယံုၾကည္မႈရွိလာတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အရင္ကမိဘ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြကို မွီခိုေနရၿပီး ကိုယ္တက္ထားတဲ့ပညာနဲ႔ ျပန္လည္လုပ္ေကၽြးမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ၀မ္းသာေနရတယ္လို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းမွ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းလာေရာက္ သင္ၾကားတဲ့ သင္တန္းသူမထားထားဦးကေျပာပါတယ္။လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ မသန္စြမ္း သက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းမွာသင္တန္းတက္ေရာက္ေနသူေတြကို လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ စားရိတ္ၿငိမ္း တာ၀န္ယူၿပီး အိပ္ေဆာင္မွာ ေနထိုင္ေရးနဲ႔ နယ္မွ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူေတြ အတြက္ အိမ္အျပန္ခရီးစရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News