လာမယ့္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ မတ္လ (၆)ရက္ကေန (၁၅)ရက္အထိ ေျဖဆိုမယ့္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲမွာေတာ့  ေမးခြန္းပံုစံ အသစ္နဲ႕ ေျပာင္းလဲေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေမးခြန္းပံုစံအသစ္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး (၂၀၁၈)ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လကစျပီး တစ္နိုင္ငံလံုးမွာရိွတဲ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းသင္ၾကားေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကုိ ပညာေပးအစီစဥ္ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။ပညာေရးအဆင္႔ျမွင္႔တင္မႈအျဖစ္ အခု၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုမယ္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေတြဟာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲကို ေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြနဲ႕ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုေျဖဆိုရမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအဆင္ေျပေစဖို႔ စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြအတိုင္း လက္ရိွမွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေန တာျဖစ္ျပီး စာေမးပြဲေျဖဆိုတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲမရိွေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုေျပာင္းလဲ လိုက္တဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ဟာ  ဓမၼဒိ႒ာန္ေမးခြန္းေတြ မပါ၀င္ေတာ႔ဘဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေတြအတြက္ အလြတ္က်က္မဟုတ္ဘဲ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာေျဖဆိုရမယ္႔ ေမးခြန္းေဟာင္းပုံစံေတြ ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔ေႀကာင့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ေမးခြန္းေဟာင္းေတြကို ျပန္လည္ေလ႔လာဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕အရည္အခ်င္းကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးတဲ႔ ေမးခြန္းပုံစံေတြေမးျမန္းမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အရင္ေမးခြန္းပုံစံထက္ ပိုျပီး အနည္းငယ္ခက္ခဲမႈရွိႏုိင္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ ခရိုင္ပညာေရးမွဴး ဦးေမာင္ၾကြယ္က ေျပာပါ တယ္။တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြအျပင္ သင္ရိုး ေတြကို  အခန္းလိုက္ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္လို႔မရေတာ့ပဲ သင္ရိုးအကုန္ေလ့က်င့္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အလိုက္ ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ျပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ ဒသမတန္းေက်ာင္းသူ မျမတ္နိုးေအာင္က ေျပာပါတယ္။ဒါ့အျပင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေမးခြန္းပံုစံအသစ္ေျပာင္းလဲလိုက္တာေၾကာင့္ ပံုမွန္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအျပင္ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ပါ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရိွပါတယ္။ဒီအထဲမွာ အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ေတာ့ အခက္အခဲေတြပိုရိွနုိင္ပါတယ္။အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြက ယခင္ႏွစ္ေတြက စာေမးပြဲေျဖဆိုဖို႔ေလ့က်င့္ရာမွာ က်က္စာအပိုင္းေတြကိုသာ အဓိကထားေလ့က်င့္ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

သခ်ာၤဘာသာရပ္မွာေတာ့ သခ်ာၤ(၂)အပိုင္းေတြက ပံုဆြဲရတာေၾကာင့္ သင္ၾကားမႈအခက္အခဲရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္သခ်ာၤ(၁)အပိုင္းေတြကိုသာ အဓိကထားၿပီးသင္ၾကားေလ့က်င့္ရတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ အခု(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာ သင္ႏွစ္ရဲ႕တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲရဲ႕ေမးခြန္းပံုစံသစ္မွာေတာ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအပိုင္းေတြပါ၀င္လာတဲ့အျပင္ သင္ရိုးအားလံုး ေလ့က်င့္ ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အခက္အခဲရွိတယ္လို႔ တကၠသို၀င္တန္းမွာတက္ေရာက္ေနတဲ့ အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေမးခြန္းပုံစံသစ္ေတြကို (၂၀၁၈)ခုနွစ္က စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့တာျဖစ္ျပီး အေျခခံပညာေက်ာင္း ေတြမွာ ပညာသင္ႏွစ္စတင္ကတည္းကသင္ခန္းစာေတြသင္ႀကားရာမွာ ထည္႔သြင္းသင္ႀကားေပးေနျပီးေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကိုအစမ္းေျဖဆိုေလ႔က်င့္မႈေတြျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမွာလဲ သင္ရိုးေတြကိုတကၠသိုလ္၀င္ေအာင္ျမင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြက ျပန္လည္သင္ၾကားေပးၿပီး ေျပာင္းလဲလာမယ့္ေမးခြန္း ပံုစံသစ္ေတြကို ေလ့က်င့္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News