၂၀၁၉ ခုႏွစ္္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပဲြ စာစစ္ဌာနႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေျဖသူမ်ားလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ရက္နဲ႔ ၂၃ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ အမွတ္(၁၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း(၁၅၀၀)ေက်ာ္ရွိတာျဖစ္ၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းခဲြေတြနဲ႔ဆို အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း (၄၀၀၀)နီးပါရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပဲြေျဖဆုိမယ့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ တုိးလာတာအမွ် စာစစ္ဌာနေတြလည္းတုိးလာတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပဲြ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္တာဟာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႔႔ ႏွစ္စဥ္ပိုမုိကြ်မ္းက်င္လာေစဖုိ႔ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ေလ့လာထားတဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြ အေတြ႔အႀကဳံေတြေပါင္းစပ္ႏုိင္ေစဖုိ႔၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ စာေမး ပဲြေျဖဆုိရာမွာအခက္အခဲမရွိ ေျဖဆုိႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရာမွာ လုိအပ္တဲ့အခန္းက႑ကပါ၀င္တာေၾကာင့့္ ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ရန္ကုန္မွာလည္းျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခုမႏၱေလးမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ မွာလည္း ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၊ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔မွ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (၈၆၀)ဦး တတ္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ စာေမးပဲြဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေပၚေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ၀င္ခြင့္ကဒ္ျပား၊ ေမးခြန္းလႊာဆုိင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ ေမးခြန္းအေျဖလႊာနဲ႔ စာေမးပဲြလုံၿခဳံမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ စာေမးပဲြခန္း ျပင္ပ၊ ဂိတ္၊ သန္႔စင္ခန္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း စတာေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး တတ္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးမွတာ၀န္ ရွိသူမ်ား၊ ခရုိင္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္တုိ႔က ႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴးဆုိင္ရာလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News