ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေစဖို႔နဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာႏွင့္ စာရင္းအင္းပညာ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ျပည့္၀လာျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈဟာလည္း တိုးတက္လာႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီသင္တန္းေတြမွာသင္ၾကားေပးမယ့္ ပညာရပ္ေတြ သင္တန္းသားေတြအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသလုိ ဘ၀တစ္သက္တာအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ ပညာရပ္ေတြလည္းျဖစ္တယ္လုိ႕ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ၀ါ၀ါေမာင္က ေျပာပါတယ္။ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာ ႏွင့္ စာရင္းအင္းပညာဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္က ေနျပည္ေတာ္ မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားမွတ္တမ္းမ်ားေမာ္ကြန္းတိုက္ဦးစီးဌာနမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင္႕ ဖြံ႕ျဖိဴးမႈပညာဘြဲ႔လြန္သင္တန္းဌာနနဲ႔ မိတၳိလာစီးပြားေရးတကၠသုိလ္တုိ႕ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ျပီး ဒီသင္တန္းကိုသင္တန္းသား (၁၃၁) ဦးက တက္ေရာက္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြမွာ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စာရင္းအင္းပညာဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာ သင္တန္းကေတာ့ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ေနတဲ့ သက္ဆိုင္ရာစာရင္းအင္းကိစၥရပ္ေတြကို စနစ္တက်ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သင္တန္းေရးရာ ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ဆန္းက ေျပာပါတယ္။အခုဖြင့္လွစ္တဲ့ သင္တန္းကို  အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔မွေသာၾကာေန႔အထိ  ညေန ၅ နာရီခြဲမွ ည ၇နာရီခြဲအထိ သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယခုသင္တန္းေတြကေန သင္တန္းဆင္းဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာ လက္မွတ္ရရွိထားသူေတြအတြက္လည္း  မာစတာဒီဂရီေတြအထိပါ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။

 

 

Related News