ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း (GTI)မွာ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သင္တန္းသား/သူ ဦးေရ (၂၉၇)ဦးကို လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း (GTI)ရဲ႕ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးထံမွ သိရပါတယ္။ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း (GTI)ကို ၁၈၉၅ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၉၆-၁၉၉၇) ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ရျပီး (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ပညာသင္ႏွစ္မွာ ျပန္လည္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒီႏွစ္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူဦးေရ (၂၉၇) ဦးကို လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး အသက္အရြယ္ပိုင္းအျခားမကန္႔သတ္ထားဘူးလို႕ သိရပါတယ္။

ဒီေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြအေနနဲ႔ ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (Civil ) ၊ အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (EC) ၊လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (EP)၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (Mech)၊ စက္မႈလုပ္ငန္းအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (IE)၊ သုတနည္းပညာဘာသာရပ္ (IT) တို႕ကို သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အင္းစိန္ (GTI )ေက်ာင္းမွာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျပီး အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သခ်ာၤအမွတ္ေပါင္း အျမင့္ဆံုး(၁၆၉)မွတ္နဲ႔ အနိမ့္ဆံုး (၁၃၈)မွတ္ရရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြကို လက္ခံခဲ့တာျဖစ္သလို စကၤာပူ-ျမန္မာအသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း၊ အစိုးရနည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းတို႔မွ အထူးေအာင္ျမင္တဲ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကိုပါ လက္ခံသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းကာလအေနနဲ႔ (၃)ႏွစ္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ျပီး  ဒီေက်ာင္းမွာ အထူးေအာင္ျမင္တဲ့ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြမွာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ျပီး သာမာန္ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဒုတိယႏွစ္ကစျပီး ပညာသင္ၾကားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း(GTI)မွာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ပညာသင္ႏွစ္တုန္းကား ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၂၂၁)ေယာက္ကို လက္ခံပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ျပီး  ဘာသာရပ္(၅)ခုကိုသာ သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ယခု (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင္ႏွစ္ကိုေတာ့ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္မွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News