မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံခရိုင္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏို၀င္ဘာလ(၂၆)ရက္က စတင္ၿပီး စက္မႈနဲ႔ အသက္ေမြးပညာေရြ႕လ်ားသင္တန္း အေျခခံလွ်ပ္စစ္ပညာသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ မႏၱေလး
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး စက္မႈနဲ႔အသက္ေမြးပညာ ေရြ႕လ်ားသင္တန္းေတြကို ေဒသအသီးသီးမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို သင္ၾကားေပးတာဟာ စက္မႈကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားေကာင္းေတြ ေမြးထုတ္ေပးကာ သက္ဆိုင္ရာေဒသအသီးသီးမွာ စက္မႈပညာရပ္နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳႏိုင္ေစဖို႔၊ ေက်းလက္ေဒသပါ မက်န္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဆင္းရဲမႈေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းေတြကေန ေဒသတြင္းမွာ အရည္အေသြးျမင့္ စက္မႈအေျခခံထုတ္ကုန္ေတြထုတ္လုပ္လာႏိုင္ၿပီး ေဒသတြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္လာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သင္တန္းမွဴး ေဒၚခင္ျမတ္မြန္ကေျပာပါ တယ္။

အခုျပဳလုပ္တဲ့ စက္မႈနဲ႔အသက္ေမြးပညာ ေရြ႕လ်ားသင္တန္းအေျခခံလွ်ပ္စစ္ပညာသင္တန္းကို စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္(၆) စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (ျမင္းျခံ)နဲ႔ မႏၱေလးလ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ျမင္းၿခံခရိုင္ လ်ွပ္စစ္မန္ေနဂ်ာရုံးတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို သင္တန္းသား (၆၀) ၀န္းက်င္ တက္ေရာက္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ (၂)ပတ္ၾကာ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ အခမဲ့ သင္ ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို စာေတြ႕လက္ေတြ႕ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးတဲ့အတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ အသက္ေမြးပညာရပ္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူရရွိမွာ ျဖစ္တယ္လို႔  သင္တန္းသားတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ စက္မႈႏွင့္အသက္ေမြးပညာ ေရြ႕လ်ားသင္တန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တာ (၈၁) ႀကိမ္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား (၄၃၀၀)ေက်ာ္ သင္ၾကားေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News