အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ စာၾကည့္တိုက္နဲ႕ Multi Media Roomေတြ သုံးစြဲမႈနည္းပါးေနမႈအေပၚ စက္တင္ဘာ(၂၈)ရက္က က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၂)ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြေတြကို စနစ္တက်သံုးစဲြၿပီး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြ ပညာေရးတိုးတက္ျမင့္မားမႈတြက္ စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ Multi Media Room ေတြ သံုးစြဲမႈနည္းပါးေနတာေၾကာင့္ စာၾကည့္တုိက္ေတြ သံုးစဲြမႈနည္းပါးေနတာေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္ေတြ၊ Multi Media Roomေတြ ပိုမိုသံုးစဲြလာေစဖို႕ ပညာေရးဌာနအေနနဲ႕ စီမံေဆာင္ရြက္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမာက ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းက အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းေတြအနက္ စာၾကည့္တိုက္ရွိတဲ့  စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း(၆၃၀)နဲ႕ (Multi Media Room) ရွိတဲ့ေက်ာင္း(၁၉၂)ေက်ာင္းရိွတယ္ လို႕သိရပါတယ္။ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္၊ စာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ား စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ဦးေရအတိုင္း သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးေနတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ၊အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ၊ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း(၂၈၀၀)နီးပါးရိွတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ေတြ ျပန္လည္အသက္ဝင္ လာေစေရးအတြက္ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပညာသင္ႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံစာၾကည့္တိုက္အသင္း၊  ျမန္မာစာေပပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ပရဟိတအဖြဲ႕တို႕နဲ႕ပူးေပါင္း  လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  စာၾကည့္ျပဳျပင္လိုတဲ့ ေက်ာင္း(၁၆)ေက်ာင္းကို  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ရဲ႕ အေထြေထြရန္ပုံေငြလက္က်န္မွ က်ခံသုးံစြဲ ေဆာက္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ  Desktop(၂၀၀)ေက်ာ္နဲ႕ Laptop(၁၇) လံုးကို အေျခခံပညာေက်ာင္း (၇၁)ေက်ာင္းကို ခြဲေဝခ်ေပးထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News