ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အ.ထ.က(၁)က အထက္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္  မူးယစ္ေဆး၀ါးအသိပညာေပးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕စကား၀ိုင္းကို စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟိုနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနတို႔  ပူးေပါင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးအသိပညာေပးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕စကား၀ိုင္းေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေက်ာင္းေတြမွာ  အလွည့္က်  ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ကို  ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက အသိ၊ သတိရွိထားၿပီး မသံုးစြဲမိေစေအာင္  မူးယစ္ေဆး၀ါးအသိပညာေပးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕စကား၀ိုင္းေတြကို ျပဳလုပ္ေပးေနတာလို႕သိရပါတယ္။မူးယစ္ေဆး၀ါးအသိပညာေပးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕စကား၀ိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအေနနဲ႕ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲသူေတြကို ဖမ္းဆီး အေရးယူနိုင္တာေတြ   ဖမ္းဆီးရရွိတဲ့ အခါ ေဆးျဖတ္စခန္းေတြကို ပိုေဆာင္နိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနွင့္ ကြမ္းယာစားသံုးမႈက မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ိဳးအစားထဲမွာ ပါ၀င္ေနတာ စတာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ သိရွိလိုတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးအသိပညာေပးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းေတြကိုလည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးစြဲသူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအသင္း(ျမန္မာ)ဗဟိုအေနနဲ႕ ျမိဳ႕နယ္ေတြက ေက်ာင္းေတြမွာ  မူးယစ္ေဆး၀ါးအသိပညာေပးစကား၀ိုင္းေတြျပဳလုပ္ေနရာမွာ စာေမးပြဲရာသီနီးလာတာေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းမွာ ခဏယာယီရပ္နားထားမယ္လို႕ သိရပါတယ္။ စာေမးပြဲေတြၿပီးဆံုးျပီးမွ   ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္နဲ႕ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္က ေက်ာင္းေတြကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News