မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပဲြကုိ ပညာေရးမွဴးရုံးနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမူးယစ္ႀကီးႀကပ္ေရးမွဴး အသင္းတုိ႔ပူးေပါင္းၿပီးစက္တင္ဘာလ (၆) ရက္က ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၆) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အခုလုိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္အသိပညာေပးေဟာေျပာပဲြေတြျပဳလုပ္ေပးတာဟာမူးယစ္ေဆး၀ါးေတြမွာ ေစ်းကြက္အတြင္းပုံစံမ်ဳိးစံုံနဲ႔၀င္ေရာက္ေနတဲ့မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြေႀကာင့္လူငယ္လူရြယ္၊ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္နဲ႔ပတ္သက္တာေတြကုိသိရွိေစဖုိ႔၊မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္တဲ့လူငယ္ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္လာေစဖုိ႔အတြက္ ၿပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေစတနာ့၀န္ထမ္းမူးယစ္ႀကီးႀကပ္ေရးမွဴးအသင္းကုိ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္္ၿပီး အေျခခံပညာအထက္ေက်ာင္းေတြ နဲ႔ အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာတာေတြျပဳလုပ္ေပးေနတာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေဟာေျပာခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမူးယစ္ႀကီးႀကပ္ေရးမွဴးအသင္းအေနနဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိအေျခခံပညာအထက္ေက်ာင္း၊ပုဂၢလိကအထက္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ရပ္ကြက္အတြင္းရွိအလုပ္ရုံေတြမွာမူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္အသိပညာေပးေဟာေျပာတာေတြဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News