တရုတ္နိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွၿမန္မာနိုင္ငံရဲ႕တကၠသိုလ္(၁၁)ခုကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့စရိတ္ေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္လို႔စက္တင္ဘာ(၅)ရက္က  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တရုတ္နိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေဖာင္းေဒရွင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာရံုးခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္စီမံကိန္းအဖြဲ႔အစည္း (၃)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကသိရပါတယ္။တရုတ္နိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက(၂၀၁၅)ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ကစၿပီး ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္နိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၊ မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္၊ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ နဲ႕ ေတာင္ကုတ္ဒီဂရီေကာလိပ္ စုစုေပါင္း ဒီဂရီေကာလိပ္(၁၁)ခုမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ(၁၂၀၀)ေက်ာ္တို႔ကို ပညာသင္ေထာက္ပံ့စရိတ္ေပးအပ္ေနတာ ၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဲ့ဒီတကၠသိုလ္ေတြကပညာသင္ဆု ရရွိတဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကို တစ္လလွ်င္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့စရိတ္ ေငြက်ပ္ (၃)ေသာင္းေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို (၁၉၈၉)ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တရုတ္နိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြကို ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈေတြရဲ႕ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစတာေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းတက္ဖို႔အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ၊ အမွန္တကယ္စာႀကိဳးစားလိုတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကိုပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပ့ံေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္နိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တိုဘာ(၂)ရက္က စတင္ကာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News