အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမေတြကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အခမ္းအနားကို ဇြန္လ (၁၈)ရက္ေန႔က မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ဓမၼာရုံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္က (၅၅)ဦးဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီထဲက ၃ ဘာသာဂုဏ္ထူး(၄)ဦး ၊၂ ဘာသာဂုဏ္ထူး(၄)ဦး ၊၁ ဘာသာဂုဏ္ထူး (၁၃)ဦး နဲ႔ ရိုးရိုး ေအာင္ျမင္သူ (၆)ဦး စုစုေပါင္း(၂၇) ဦး ေအာင္ျမင္ၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာႏွဳန္း ၄၉.၁၀ ရာခိုင္ႏွဴန္း ရရွိခဲ့တယ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြ အပါအဝင္ သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမေတြ ကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက ဦးစီးၿပီးဂုဏ္ျပဳပြဲျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းသားေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ေတြကို တကၠသိုလ္အဆင့္ျမင့္ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန နဲ႔ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ ေနတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ 


မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွာ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး စာစစ္ဌာန ဖြင့္လွစ္ ေျဖဆို ခဲ့တာပါ။၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ မွာ အက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၁၁)ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရာ သုံး ဘာသာဂုဏ္ထူး(၁)ဦး၊ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူး(၄)ဦး နဲ႔ ရိုးရိုးေအာင္ျမင္သူ (၂)ဦး စုစုေပါင္း(၇)ဦး ေအာင္ျမင္ၿပီး ေအာင္ခ်က္ရာႏွဳန္း ၆၃.၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခု လက္ရွိ မႏၱေလးဗဟို အက်ဥ္းေထာင္ မွာ ပဥၥမတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ သင္ၾကားေပးေနၿပီး အက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို အက်ဥ္းသားေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ (၁၆)ဦး၊ ျပင္ပမွ ပညာဒါန အျဖစ္ ဆရာ/ဆရာမ(၂၃)ဦး နဲ႔ သင္ၾကားေပး ေန တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 


ယခုလက္ရွိ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းသား ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၁၁၉) ဦးကို ပညာသင္ၾကားေပးေနျပီး  တကၠသိုလ္၀င္တန္း၀င္ေရာက္ေျဖဆိုမယ့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၇၅) ဦး ရွိေနတယ္လို႔  သိရပါတယ္။ 

Related News