(၂၀၁၈- ၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး ပထမႏွစ္၀က္ ဗဟိုအဆင့္နည္းျပ သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ဇြန္လ(၁၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အ.ထ.က (၁) ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ အေၾကာင္းအမိ်ဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းမေနရတဲ့သူေတြ၊ေက်ာင္းေနခဲ့ရေပမယ့္ မူလတန္းပညာမျပီးဘဲ ေက်ာင္းထြက္ခဲဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ၊ အသက္(၁၀)ႏွစ္ကေန (၁၄)ႏွစ္ၾကား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ဒုတိယအၾကိမ္ ပညာသင္ယူႏိုင္ေစရန္စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ပထမႏွစ္၀က္ ဗဟိုအဆင့္နည္းျပ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရး ပထမႏွစ္၀က္ ဗဟိုအဆင့္နည္းျပ သင္တန္းကို ပညာေရးမွ အျငိမ္းစားယူတဲ့ ေဒသအသီးသီးက ဆရာၾကီး၊ဆရာမၾကီးေတြက သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းျပင္ပ သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္မယ့္ ေနရာေတြက ဆရာ၊ဆရာမေတြကို ျပန္လည္ပို႕ခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၂၀၁၈- ၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ေက်ာင္းျပင္ပစာသင္ေက်ာင္းေတြကို တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ ့ေနရာ (၉၁)ေနရာမွာ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ျပီး မူလတန္းသင္တန္းကို (၂) ႏွစ္သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News