အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အနုပညာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)မွာ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနၾကျဖစ္တဲ့ အနုပညာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ေမလ(၁၅)ရက္က အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ တကၠသိုလ္ရဲ႕ အနုပညာခန္းမ၊ သရဖီေဆာင္မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
အနုပညာနဲ႕ပတ္သက္တဲ့သုေတသနဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွားပါးတာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အနုပညာတကၠသိုလ္မွာ သင္ၾကားနည္းေတြ အျဖစ္ျပန္လည္ အသံုးခ်သင္ၾကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကဘာသာရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဂီတ၊ သဘင္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ရုပ္ရွင္စတဲ့ ဘာသာရပ္(၅)ခုမွ ဆရာဆရာမေတြက ေလ့လာထားတဲ့ ကြာဟခ်က္ေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး စာတမ္းဖတ္ၾကားခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
 
စာတမ္းဖတ္ပြဲမွာ သဘင္ပညာဌာနမွ ကုန္းေဘာင္ေခတ္နန္းတြင္းညီလာခံက်င္းပပံုႏွင့္ ျမန္မာ့ဇာတ္ႀကီးမွ ညီလာခံက်င္းပံုကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း၊ ပန္းခ်ီပန္းပုပညာဌာနမွ ရုပ္၀တၳဳ၏စစ္မွန္ေသာျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈသရုပ္သကန္ကို ပန္းခ်ီဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္မွ စဥ္ဆက္မျပတ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ရုပ္ရွင္နဲ႔ျပဇာတ္ဌာနမွ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ရုပ္ရွင္ပံုစံမ်ားနဲ႔ ဂီတဌာနမွ အလၤကာေက်ာ္စြာ 
ေစာင္းဦးဘသန္းရဲ႕ ေစာင္းတီးခတ္ပံုနည္းစနစ္ အစရွိတဲ့ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ စာတမ္းေတြကိုဖတ္ၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။
 
အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အနုပညာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)ရဲ႕ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတု အခမ္းအနားနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနတာေၾကာင့္ ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔အခုစာတမ္းဖတ္ပြဲကို ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 
 

Related News