ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံ ဒီပလုိမာအပ္ႏွင္းပဲြကို မတ္လ ၉ ရက္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမရပူရၿမဳိ႕သိဂႌေရႊ၀ါခန္းမမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းႏွင့္အသက္ေမြးပညာသိပၸံကရိုးရာရက္ကန္းအတတ္ပညာကိုထိန္းသိမ္းရန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ေခတ္မီခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အလိပ္ပညာကၽြမ္းက်င္သူေတြ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး သင္တန္းေတြကို သင္ၾကားေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီပဲြမွာေတာ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ ဒီပလုိမာ(၁)ႏွစ္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ၾကတဲ့ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ(၃၈)ဦးကုိ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ေပးအပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းႏွင့္အသက္ေမြးပညာသိပၸံမွာပံုမွန္သင္တန္းေတြအေနနဲ႔ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ဒီပလိုမာသင္တန္း၊ အထည္အလိပ္အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္သင္တန္း၊ ရိုးရာလြန္းရာက်အခ်ိတ္သင္တန္း၊ လက္ရက္ကန္းသင္တန္းနဲ႔ေရႊခ်ည္ေငြခ်ည္ထိုးစတဲ့ သင္တန္း(၅)မ်ိဳးကို သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပံုမွန္သင္တန္းကို ပညာအရည္အခ်င္း(၄)တန္းေအာင္ကစတက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ဒီပလိုမာသင္တန္းကိုေတာ့ (၁၀)တန္းေအာင္မွစတင္တက္ေရာက္ႏိုင္ကာ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားလုိက္(၃)လ၊ (၆)လနဲ႔ ဒီပလိုမာ သင္တန္းဆိုရင္(၁)ႏွစ္တက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းႏွင့္အသက္ေမြးပညာသိပၸံရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ ဒီပလုိမာလက္မွတ္အပ္ႏွင္းပြဲမွာ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ(၅၅)ဦးကို ဒုတိယအႀကိမ္မွာေတာ့ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ(၃၈)ဦး စုစုေပါင္း (၉၃)ဦးကို ဒီပလိုမာလက္မွတ္ ေပးအပ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းႏွင့္အသက္ေမြးပညာသိပၸံမွာတိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက ရက္ကန္းပညာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားၾကတဲ့လူငယ္ေတြလာေရာက္သင္ယူၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ေအာင္ျမင္သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္စက္ရံုေတြမွာလုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲဲ့အျပင္ အေသးစားစက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ရံုးခြဲေတြနဲ႔ရက္ကန္းေက်ာင္းေတြမွာလည္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News