ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအသင္းမွာ  အသင္း၀င္ေရာက္လုိသူေတြအေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ၿပီဆိုၿပီး ဖိိတ္ေခၚေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား အသင္းကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕သင္ၾကားေရး၊ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္ရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ သုေတသန တိုုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ စတာေတြ အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာၿဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ဆရာ၊ဆရာမ အေယာက္(၇၅၀)ခန္႔ရွိတဲ့အနက္အေယာက္ (၂၀၀)ခန္႔သာ အသင္း၀င္ထားတာေၾကာင့္ အသင္း၀င္ေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး မတ္လ (၆)ရက္ကရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရာျပည့္အႀကိဳ ကဗ်ာ၊သီခ်င္း၊ပန္းခ်ီ၊ အႏုပညာတင္ဆက္မႈပြဲေတာ္မွာ အသင္း ၀င္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ အသင္း၀င္အင္အားမ်ားလာရင္ ေနာက္လုပ္မယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြပိုေအာင္ျမင္လာမယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရာျပည့္အႀကိဳ ကဗ်ာ၊သီခ်င္း၊ပန္းခ်ီ၊ အႏုပညာတင္ဆက္မႈပြဲေတာ္ကိုေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအသင္းရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အႏုပညာခ်စ္သူေတြ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရာျပည့္အႀကိဳမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါးတင္ဆက္ခြင့္ရေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ဆရာဆရာမ အသင္း၀င္အင္အား တိုးျမႇင့္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း  က်င္းပခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News