ျပည္တြင္းကခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းေတြမွာအလုပ္အကုုိင္ရရိွေစဖို႔အတြက္ Myanmar Hospitality Tourism Institute  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးသင္တန္းကို မတ္လ(၃) ရက္က ျပည္လမ္းရွိ ျမကန္သာ(၁)လမ္းမွာ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးသင္တန္းေက်ာင္း(MHTI)မွာ အေျခခံဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ဧည့္ႀကိဳ ၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္အိပ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္းမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာ အစားအေသာက္၀န္ေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား၊ အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္မႈသင္တန္းေတြအျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြနဲ႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပညာရပ္အစရွိတာေတြလည္း သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဟိုတယ္သင္တန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သင္တန္းကာလအေနနဲ႔ (၃)လၾကာျမင့္မွာျဖစ္ျပီး သင္တန္းေၾကးအေနနဲ႔ေတာ့ ေငြက်ပ္(၂)သိန္းက စတင္ျပီး တက္ေရာက္မယ့္က႑အလိုက္ သင္တန္းေၾကးမတူညီဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ဒီသင္တန္းေတြကိုလက္ရွိမွာ လတိုသင္တန္းေတြသာ ဖြင့္လွစ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္ႏွစ္သင္တန္းေတြကိုပါ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး Diploma Degree အထိ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းကာလ ျပီးဆံုးသြားရင္ေတာ့ သင္တန္းသားေတြကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးသင္တန္းေက်ာင္း သက္ဆိုင္ရာဟိုတယ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အလုပ္အကိုင္ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News