ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ၂၀၁၈ ဒုတိယအႀကိမ္ျမာက္ ေရႊပညာဒါန သင္တန္းမွာ ယခင္ႏွစ္ေတြကထက္ အေယာက္(၄၀)နီးပါး ပိုမိုၿပီးလာေရာက္တက္ၾကတာက ိုေတြ႔ရပါတယ္။ 
ယခုေခတ္ေရႊလုပ္ငန္းစိတ္၀င္စားတဲ့ လူငယ္ေတြအေနနဲ႕ ေရႊပညာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အသိပညာေတြ ရရွိေစဖို႔အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၉)ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၈)ရက္အထိ သင္တန္းကာလ(၁၀)ရက္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကာလအတြင္း ေရႊအေရာင္းအ၀ယ္က႑မွာ တာ၀န္က်တဲ့ သင္တန္းဆရာေတြနဲ႔ ယခုလက္ရွိ ေရႊလုပ္ငန္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သင္ၾကားေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခု ထပ္မံဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ (၂/၂၀၁၈) ေရႊပညာဒါနသင္တန္းမွာ လာေရာက္သင္ယူၾကတဲ့ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား ေတြဟာ လူငယ္ပိုင္းေတြ၊ နယ္မွလာေရာက္သင္ၾကားသူေတြ မ်ားပါတယ္။သင္တန္းကာလအတြင္းမွာ ေရႊထုတ္လုပ္တူးေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္း၊ ေရႊသန္႔စင္တဲ့လုပ္ငန္း၊ ေရႊပန္းထိမ္လုပ္ငန္း၊ ေရႊဆိုင္ဖြင့္တဲဲ့လုပ္ငန္း၊ ေရႊအေပါင္ခံျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရႊအရည္အေသြးစစ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရႊျဖဴေတြရဲ႕ကြဲျပားျခားနားတဲ့ သေဘာသဘာ၀ေတြ၊ ေက်ာက္မ်ိဳးစံုရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားမႈ အေၾကာင္းအစရွိတဲ့ ေရႊလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ အခ်ိန္အတိုအတြင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News