သူရိယလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕က ေက်ာင္းေနအရြယ္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပင္ပကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ အခ်ိန္ပိုင္းေရြ႕လ်ားစာသင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ ေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ သူရိယလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးအတြက္ အခုလိုေရႊ႕လ်ား စာသင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းေနအရြယ္မွာ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ရွိေနတဲ့ ကေလး အမ်ားဆံုးေနရာျဖစ္တဲ့ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ကို ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခ်ိန္ပုိင္းေက်ာင္းလာတက္ေရာက္တဲ့ ကေလးေတြကေတာ့ နယ္ေျပာင္းေတြ၊ ေမြးစာရင္းမရွိတာေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကေလးေတြအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးမွာသင္ၾကားေနတဲ့ ကေလးေတြကေတာ့ အသက္(၅)ႏွစ္မွ (၁၄)ႏွစ္အထိရွိၾကၿပီး အရင္ကေက်ာင္းတက္ဖူးၾကသူေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ကေလးေတြအေနနဲ႔ အရင္က စာသင္ခဲ့ဖူးၾကေပမယ့္မိသားစုစား၀တ္ေနေရးကို တဖက္တလမ္းက ၀ုိင္း၀န္းကူညီေပး ရတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး အခုလို အခ်ိန္ပုိင္းအခမဲ့ စာသင္ၾကားမႈကို ျပန္လည္ သင္ၾကားရတာေၾကာင့္ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ စာသင္ၾကားေနတဲ့ ကေလးေတြကေတာ့ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၈၉)ရပ္ကြက္ က်ဴးေက်ာ္ေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ မိဘေတြက သားသမီးမ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေန အရြယ္ကေလးေတြကို ေက်ာင္းမထားေပးႏုိင္တာ ရွိသလုိ၊ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္ခုိင္းခဲ့ရတာ ေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခဲ့ရတာေတြရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ အခုလိုကေလးေတြကို သူရိယ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မွ ပညာအခမဲ့ အခ်ိန္ပုိင္းသင္ၾကားေပးရတာေၾကာင့္ ကေလးေတြ စာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိတဲ့အတြက္ ၀မး္သာမိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူရိယလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကေလးေတြအတြက္ အခ်ိန္ပုိင္း ေရြ႕လ်ားစာသင္ၾကားမႈကို ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာလ(၂၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္၊ ဗဟုသုတ၊ ယဥ္ေက်းလိမ္ၼာနဲ႔ အားကစားေတြကုိ သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
 

Related News